Over ons

GripOp is een sociaal ondernemer die innovatieve oplossingen op het gebied van de waarborging van de privacy en informatieveiligheid.
Wij doen dat samen met andere leveranciers die ook het  het vergroten van de maatschappelijke impact hoog in het vaandel hebben.
Wij geloven in het nieuwe organisatiemodel: De netwerkorganisatie. Daartoe gaan wij impliciet of expliciet samenwerkingsverbanden aan die zich kenmerken door de semi-stabiele relatie tussen de autonome organisaties of individuen.

Wij geloven in betekenisvolle relaties en zoeken voortdurend naar een goede balans tussen zelfstandigheid en gemeenschappelijk belang. Een balans die op veel manieren tot uiting komt: vrijheid versus gebondenheid, ondernemerschap versus gezamenlijke kracht, autonomie en interdependentie, sturing en zelforganisatie. GripOp streeft naar 'klein binnen groot', 'de menselijke maat' en 'sturen op verantwoordelijkheid'.

Samen met de dienstverleners en leveranciers van complementaire software-producten die ook willen bouwen aan een samenleving waar geen misbruik wordt gemaakt van de collectieve voorzieningen en het welzijn voorop staat, creëren wij de toekomst.

Visie en doelstellingen

De toekomst van een organisatie gebeurt niet zomaar, die máák je. En daar heb je een visie voor nodig: een ambitieus, brutaal en origineel beeld van de toekomst. De visie van de organisatie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij ons zelf in de wereld van morgen? 
Het is ons idee over de ontwikkelingen in onze branche en welke kant wij willen opgaan. Om een visie te kunnen ontwikkelen heeft elke organisatie een bepaalde eigen identiteit nodig, de missie, die de medewerkers betekenis of zin geeft.

Onze missie is, het faciliteren van organisaties bij hun inspanning om de privacy van betrokkenen waarvan gegevens worden vastgelegd te borgen.

Dit betekent dat Gripop staat voor specialistische kennis en innovatieve software en dienstverlening op het terrein van de borging van de informatieveiligheid en de privacy van belanghebbenden.