Privacyverklaring generator

Vooraf Informeren over nadrukkelijke toestemming 

Het plaatsen van een privacyverklaring op de website is verplicht als persoonsgegevens verwerkt worden.

Tegelijkertijd voldoet de organisatie hiermee ook aan de verplichting om op schriftelijke of elektronische wijze te communiceren met geregistreerden over:

 1. wanneer persoonsgegevens worden verzameld (artikel 13 AVG)
 2. wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen (artikel 14 AVG)
 3. communicatie over rechten van de betrokkene (de artikelen 15 t/m 22 AVG)
  • recht op inzage, 
  • recht op rectificatie, 
  • recht om te worden vergeten, 
  • recht op beperking van de verwerking, 
  • kennisgevingsplicht ingeval van inbreuk, 
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens

De privacyverklaring generator op de website van veiliginternetten helpt organisaties om een privacyverklaring te maken die zo goed als mogelijk is toegespitst op het bedrijf, de vereniging of de stichting.
De tekst die na het invullen van de tool op de website geplaatst kan worden, biedt websitebezoekers geen algemeen verhaal, maar geeft hen inzicht hoe met de persoonsgegevens omgegaan wordt die verstrekt worden.
Om zo transparant mogelijk te zijn naar klanten en te voldoen aan de wetgeving is het aan te bevelen de privacyverklaring met behulp van de tool te  genereren.

Kijk naar het filmpje voor meer informatie          Klik hier om stap voor stap de Privacyverklaring te maken.