Het handboek informatieveiligheid

handboek informatieveiligheid

Het Informatie Security Management System (ISMS)

Onderwerpen

  • Het waarom een handboek informatieveiligheid?
  • De structuur van het handboek informatieveiligheid?
  • De implementatie van het handboek informatieveiligheid.

In een handboek worden alle interne regels en richtlijnen op het gebied van de informatieveiligheid binnen de organisatie vastgelegd en toegankelijk gemaakt voor alle betrokkenen. Betrokkenen zijn niet alleen de interne medewerkers en de externen en ketenpartners van de organisatie maar ook de burgers en het bedrijfsleven dat in een afhankelijkheidspositie verkeert ten opzichte van de organisatie omdat gegevens over hen worden geregistreerd.

Het handboek omvat alle interne regels en richtlijnen binnen de organisatie.
Licentiehouders van GripOp Governance krijgen de beschikking over een een volledig uitgewerkt handboek informatieveiligheid.
Het handboek waarborgt dat u een naslagwerk hebt waarmee u alle te treffen beveiligingsmaatregelen implementeert.