Advies

  • consultancy3
  • consultancy2
  • consultancy1

consultancy

De consultants van GripOp helpen en ondersteunen u met:

  • Advies bij de (her)inrichting van de organisatie als gevolg van de invoering de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG)
  • De implementatie van het handboek informatieveiligheid
  • Maatwerkopleidingen op het vlak van de borging van de persoonlijke levenssfeer van geregistreerde klanten, betrokkenen enz.

Onze inzet is gericht op verankeren, duurzaam worden en werkbaar maken.

Implementatie van de technische en organisatorische maatregelen als gevolg van de AVG kan die ingrijpen op de bedrijfsvoering van organisaties en is niet altijd makkelijk. Het vraagt om een andere samenwerking tussen organisaties en  organisatie- onderdelen, uitwisseling van gegevens, afdelingsoverstijgend werken en standaardisatie.

Ons credo:

Doen wat nodig is en in samenhang bouwen aan het fundament van de toekomstbestendige gemeente.

Filosofie

De huidige samenleving kenmerkt zich door veranderingen. Keer op keer worden organisaties met nieuwe ontwikkelingen geconfronteerd. Dit vraagt om flexibiliteit en de bereidheid om doelstellingen, structuur, werkwijze, producten en diensten voortdurend aan te passen.
Wij verplaatsen ons in de medewerkers van de organisatie en onze cursisten. Samen zoeken we naar alternatieven om eventuele gevoelens van onzekerheid en weerstand om te GripOp  stelt zich tot doel om organisaties om te buigen in motivatie en daadkracht: