Blog

Toezicht op de naleving van de Wet Basisregistratie Personen

De vakanties zijn alweer even voorbij, het is weer tijd om met elkaar eens van gedachten te wisselen over de professionalisering van het toezicht op de naleving van Wet Basisregistratie Personen (brp) die de burger verplicht om tijdig zijn verhuizing of wijzigingen in de burgerlijke staat (voor zover ze in het buitenland hebben plaatsgevonden) te…
Read more

De toezichthouder BRP en de gegevensdeling in het sociaal domein

Gemeenten staan voor grote uitdagingen als het gaat om de drie decentralisaties. Zij moeten niet alleen de inhoudelijke regiefunctie gaan vormgeven maar ook de regie nemen in het delen van persoonsgebonden informatie. Om die verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig delen van gegevens te kunnen nemen, moeten gemeenten (raam)afspraken maken over: De positie van de regisseur van de ondersteuningsvraag  (…
Read more

De toezichthouder en zijn bevoegdheden

Gemeenten moeten ambtenaren aanwijzen die toezicht houden op de naleving van de Wet  basisregistratie personen. Een vraag die bij mij op kwam was: Waar verschillen de taken van de ambtenaren die toezien op de naleving van de Wet BRP van de taken van de GBA-medewerker? Het antwoord is te vinden in de handreiking bestuurlijke boete…
Read more

De toezichthouder BRP en de bestuurlijke boete

Inmiddels schrijven we 3 februari 2014 en is de Wet brp alweer vier weken van kracht. Veel gemeenten worstelen nog steeds met de vragen: Wat is nou precies de rol van die toezichthouder BRP? Wat mag die toezichthouder? En hoe zit dat dan met de bestuurlijke boete? Wanneer leg je de bestuurlijke boete op? En…
Read more