Monthly Archives: oktober 2014

Toezicht op de naleving van de Wet Basisregistratie Personen

De vakanties zijn alweer even voorbij, het is weer tijd om met elkaar eens van gedachten te wisselen over de professionalisering van het toezicht op de naleving van Wet Basisregistratie Personen (brp) die de burger verplicht om tijdig zijn verhuizing of wijzigingen in de burgerlijke staat (voor zover ze in het buitenland hebben plaatsgevonden) te…
Read more