Monthly Archives: maart 2014

De toezichthouder BRP en de gegevensdeling in het sociaal domein

Gemeenten staan voor grote uitdagingen als het gaat om de drie decentralisaties. Zij moeten niet alleen de inhoudelijke regiefunctie gaan vormgeven maar ook de regie nemen in het delen van persoonsgebonden informatie. Om die verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig delen van gegevens te kunnen nemen, moeten gemeenten (raam)afspraken maken over: De positie van de regisseur van de ondersteuningsvraag  (…
Read more