Monthly Archives: december 2013

De eerste Workshop risicogestuurd adresonderzoek

Dinsdag 10 december mocht ik de door mij zelf ontwikkelde workshop risicogericht adresonderzoek verzorgen voor Segment opleidingen. De workshop gaat in op het nieuwe uitvoeringsbeleid dat geformuleerd moet gaan worden rondom het adresonderzoek GBA door de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen.De Wet basisregistratie personen In tegenstelling tot de huidige wet GBA verplicht de nieuwe wet het…
Read more